Kaaso > Jobs > > tổ trưởng

tổ trưởng

Binhpongvp
User Badge #1
(0)
3 orders in queue
Job Description

quản lý và sắp xếp công việc cho mọi người làm

Tags:
Related Jobs
PRICE FROM: $10
PRICE FROM: $1
PRICE FROM: $5
PRICE FROM: $10
PRICE FROM: $20
PRICE FROM: $10
PRICE FROM: $1,000
PRICE FROM: $1
Job Reviews
There are no reviews yet.

$

Binhpongvp
User Badge #1
(0)
Registered on:
03, Nov 2019
User Level:
User Level #1
From:
United States
Avg Response Time:
1 day
No user bio defined yet.